Ερευνες & Διπλωματικες

Στρατηγικές Μείωσης της Βλάβης σε Πληθυσμούς Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών και Εργαζομένων στο Σεξ

Διπλωματική του Καρασαββίδη Γεώργιου, Αθήνα 2019

Η παρούσα διπλωματική έρευνα εξετάζει στρατηγικές που χρησιμοποιούνται
για τη μείωση της βλάβης σε πληθυσμούς χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και
εργαζομένων στο σεξ στον αθηναϊκό χώρο την τρέχουσα δεκαετία.

Harm Reduction in Europe: mapping coverage
and civil society advocacy

Έρευνα των Claudia stoicescu και Catherine Cook

Staying Safe at Events

Έρευνα της ADF (Alohol and Drug Foundation)

What is harm reduction and why is it important at music venues and events?

Συσχέτιση χρήση αλκοόλ, άγχους, κατάθλιψης και σεξουαλικής δραστηριότητας

Διπλωματική εργασία – Καρασαββίδης Γεώργιος, 2023